Za program ruralnog razvoja u BPK ove godine 60.000 KM

 Iz budžeta Ministarstva za privredu Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde, za program ruralnog razvoja bit će izdvojeno 60.000 KM.

Resorni ministar Haris Salković napominje da je završena  procedura odabira korisnika, a nakon što je I kantonalna Vlada usvojila odluku, uskoro se očekuje i isplata sredstava.

“ Sredstva za  ruralni razvoj smo ove godine podijelili na dva dijela  i  oko 50 posto sredstava, odnosno  30.000 KM dodjelit ćemo fizičkim licima, odnosno registrovanim  poljoprivrednim gazdinstvima  koja planiraju manje investicije u poljoprivrednu opremu.  Možda je rijetkost, ali su svi korisnici koji su aplicirali, a koji ispunjavaju uslove u smislu da nemaju dugovanja po osnovu poreza, dobili određen dio sredstava a to je ukupno 31 korisnik” – precizirao je Salković.

Dodao je da je dio sredstava dodjeljen  i lokalnim zajednicama za sanaciju ruralne infrastrukture kao I lovačkim I sportsko ribolovnim udruženjima za očuvanje autohtonih životinjskih vrsta

” Općine  Foča i Pale u FBiH i Grad Goražde aplicirali su sa čettiri projekta  gdje smo podržali najviše sanaciju nekategorisanih puteva, te  jedan projekat  sanacije ulične rasvjete u naselju Filipovići , općina Foča u FBiH. Dio sredstava odlučili smo investirati u udruženja  rubilovaca I lovaca koja su našoj nadležnosti , paje sredstva dobilo svih šest udruženja, po dva u sve tri lokalne zajednice, ribolovci za poribljavanje autohtonih vrsta pastrmke a lovci će sredstva iskoristiti za obonvu zečije divljači” – naglasio je ministar za privredu BPK Goražde.