Osnivanjem Turističke organizacije BPK očekuju se pomaci u oblasti turizma

–  Na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde  stvaraju se bolje pretpostavke za razvoj turizma koji može biti okosnica privrednog razvoja.  Uz prirodne potencijale koje ima ovaj dio BiH u ovom segmentu bi se mogao napraviti značajan iskorak, smatraju  u ministarstvu privrede posredstvom kojeg se   privode se kraju i administrativne procedure oko formiranja nove Turističke organizacije BPK Goražde, za koju je Vlada imenovala i privremeno rukovodstvo.

Priliku da  vodi novoformiranu  Turističku organizaciju BPK dobila je  Goraždanka Elvedina Kadrić, magistrica turizma i ekologije, jedna  od najmlađih menadžerica u BiH koja govori četiri svjetska jezika i radi na projektima prekogranične saradnje. Ističe da je odlučna  u želji da razvija turizam na Drini.

“ Naš kanton zaista ima dosta turističkog potencijala, koji je nažalost neiskorišten. Prije svega imamo perspektivu u ljetnom odnosno eko turizmu, ruralnom turizmu pa i planinskom turizmu i naravno vjerskom turizmu koji bih ja razvijala u dva pravca, za katolike preko Drinskih mučenica ali naravno i vjerskom turizmu za muslimane za koji takođe imamo velike potencijale. Iskreno se nadam da ćemo u skladu sa finansijsim mogućnostima koje sad imamo uspjeti da dobijemo dobre rezultate” – istakla je v.d direktorice Turističke organizacije BPK Goražde Elvedina Kadrić.

Svjesna je da rezultati ne mogu doći ”preko noći” te se veći efekti očekuju realizacijom  dugoročnih ideja I planova, kojih ne nedostaje.

  ” Dugoročno, šansa je projektima prekogranične saradnje na kojima radim tako da imamo veliku priliku sa IPA fondovima, sa Srbijom i Crnom Gorom, ali i sa evropskim projektima. Krajem godine slijedi otvaranje javnog poziva EU4AGRI namjenjenog razvoju poljoprivrede i ruralnog turizma i mi ćemo tu naravno aplicirati za razvoj ruralnog tirizma pa ćemo možda napraviti neko etno odnosno eko selo na području BPK ali o tom potom. Trenutno nam je potrebna i podrška svih ljudi koji se na bilo koji način bave razvojem turizma, ne mislim samo na ugostitelje već i udruženja, koja mogu da doprinesu svojim nekim idejama i uskoro planiramo zajednički sastanak gdje bi ih razmjenili i salušali i njihove prijedloge” – kazala je Kadrić.

Ministar za privredu Haris Salković pojašnjava da su usvajanjem kantonalnog Zakona o turizmu a potom i njegovih izmjena, uz uporedo rješavanje statusa I nagomilanih problema  stare turističke zajednice, stvoreni su uslovi za osnivanje nove Turističke organizacije na nivou BPK Goražde čiji se upis u sudski registar očekuje uskoro. Mišljenja je da se time konačno stvaraju dobri temelji za razvoj turizma i u ovom dijelu države čiji su potencijali malo ili nikako iskorišteni.

“Svjesni smo da imamo ogromne potencijale što se tiče turizma, ne samo Drinu, već i puno više gdje mi kao resorno ministarstvo vidimo šansu  u smislu privrednog razvoja. Vidjeli smo i tokom pandemije kako je domaći turizam napravio ogromnu ekspanziju jer su ljudi bili ograničeni samo da mogu putovati unutar države i mi se nadamo da ćemo konačno stvoriti uslove da uživaju najprije stanovnici našeg kantona, a nakon toga se nadam da ćemo imati i dosta veći broj noćenja turista, što je cilj svima nama” – ističe Salković.

Navodi da je već napravljen plan promocije turizma BPK, odnosno gotovih proizvoda koje ovaj dio BiH ima, dok se konkretniji rezultati očekuju u narednoj zimskoj ali I ljetnoj sezoni

“ Sad trebamo adekvatno prezentovati  ono što imamo, jer tu su gotovi proizvodi koji mogu privući ljude, popout određenih manifestcaija, kompleksa na Rudoj Glavi I slično. Trenutno smo ograničeni I sa sredstvima ali očekujemo  povrat onih koje smo iskoristili za rješavanje problema stare turističke zajednice. Izuzetno je kratak period, ljetna sezona je već krenula  na koju se najviše oslanjamo, ali vrijeme pred nama ćemo iskoristiti i da, ako ništa, napravimo plan za zimu za što takođe imamo potencijale, ali i za sljedeće ljeto da idemo u punom kapacitetu” – istakao je ministar za privredu BPK  Goražde.