Vlada BPK Goražde usvojila dokument okvirnog budžeta

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde, na prijedlog kantonalnog ministarstva za finansije, usvojila je Dokument okvirnog budžeta (DOB) BPK za period 2023.-2025. godina.

Resorni ministar Esad Kanlić pojašnjava da ovaj dokument predstavlja polaznu osnovu i za izradu budžeta za 2023. godinu, uz napomenu da su procjene prihoda urađene u skladu sa projekcijama dostavljenim od strane Federalnog ministarstva finansija koje su obavezujuće.

Međutim, dodaje, u odnosu na projekcije ministarstva, zahtjevi budžetskih korisnika i dalje su veći od mogućnosti.

‘Pravili smo projekcije prema kojima su u 2023. godini planirani prihodi u iznosu od 46.457.945 KM, godinu kasnije 48.426.237, dok su za 2025. godinu planirani u iznosu 51.596.996 KM i to su tzv. plafonirani budžeti. Zahtjevi budžetskih korisnika su na godišnjem nivou iznad 55,5 miliona KM, odnosno za više od 10 posto od projiciranih, što pokazuje da su sve veće potrebe i da projicirani prihodi mogu zadovoljti samo neke ustavom definisane obaveze, te da BPK još uvijek ima potrebu za doznakom sredstava sa nivoa FBiH’, precizirao je Kanlić.

Dodao je da izvršenje budžeta BPK za prvih pet mjeseci ove godine pokazuje da je on planiran na realnim osnovama.

Prema ocjeni ministra, tekuća je jedna od finansijski najstabilnijih godina, te se sve obaveze izmiruju redovno.

‘Sve isplate iz budžeta BPK se isplaćuju redovno, počevši od socijalnih davanja, egzistencijalne naknade, plaća i doprinosa, poljoprivrednih podsticaja i slično. Akumulirani deficit iz prethodnih godina smo gotovo izmirili tako da finansijski stojimo jako dobro. Doznačen je i grant Vlade FBiH u iznosu od 4,1 milion KM, što je situaciju u budžetu učinilo jako stabilnom’, kazao je Kanlić.

Očekuje da će ova budžetska godina u BPK Goražde biti okončana pozitivno s tim da će, najavio je, vjerovatno krajem godine doći i do rebalansa budžeta.

Dodao je da je riječ isključivo o izmjenama tehničke prirode, odnosno kako bi se uskladila preusmjeravanja sredstava do kojih je došlo unutar budžeta, što je zakonska obaveza na čijem poštivanju insistira Ured za reviziju.