Okončani radovi na asfaltiranju dijela puta Milijeno-Ustiprača

U opštini Čajniče danas su okončani radovi na asfaltiranju  dijela regionalnog puta Milijeno –Ustiprača, u duzini od 1.100 metara. Projekat  vrijedan više od 200.000 KM finansirala  je Vlada entiteta Republika Srpska (RS) a podršku je pružila i Opština Čajniče.

Odbornik SO Čajniče Izet  Alihodžić naglašava da je riječ o izuzetno značajnom projektu posebno za povratnike u ovom dijelu BiH

“ Od prvih povrataka 1999. godine do danas mi željno iščekujemo ovaj projekat I konačno se krenulo sa asfaltiranjem dionice puta Milijeno – Međurječje u dužini od oko 1.100 metara. Iako smo mi  u aplikaciji koju smo uputili ispred Opštine Čajniče tražili asfaltiranje u dužini od dva kilometra, bar do džamije u mjestu Kapov han, međutim Vlada RS-a odobrila je sredstva samo za ovu dužinu. Naravno, ne možemo biti nezadovoljni i imamo obećanja da će se taj projekat nastaviti, dakl eovo j eprva faza” – pojasnio je Alihodžić.

Naglasio je da je  riječ o  najznačajnijoj putnoj  komunikaciji na prostoru Opštine Čajniče, što se tiče povratničkih naselja.

“  Ovaj put ide dolinom Janjine, na tom prostoru je najveći broj povratničkih naselja i na ovaj put se naslanja veliki broj seoskih puteva tako da je ovo jedan od najznačajnijih putnih pravaca na prostoru Opštine Čajniče.  Konačan početak asfaltiranja će se itekako olakšati život i rad ljudi  na ovom prostoru koji žive  i obrađuju svoja imanja i koji svakodnevno komuniciraju ovom dionicom” – naveo je Alihodžić.

Dodao je da se realizacijom ovog projekta daje veliki doprinos u poboljšanju uslova života  posebno  stanovnika koji su direktno oslonjeni na ovu putnu komunikaciju

” Uz Direkciju za ceste Vlade RS-a  sufinansijer i tehničku podršku je pružila i opština Čajniče i  zahvalni smo i jednim i drugim. Ovo je prvi put da se Vlada RS-a odnosno njena Direkcija za ceste odazvala našem pozivu  I zahtjevu da se krene u asfaltiranje ove dionice.  Inače, u toku ove godine planirani su I drugi infratsrukturni  projekti, poput  nastavka asfaltiranja prema selu Borajno,  ulične rasvjete na ovoj dionici Milijeno – Međurječje u dužini gdje je asfaltirano, kao I  sanacija drugih puteva. Radi se tehnička dokumentacija i vjerujemo da će se vrlo brzo krenuti u realizaciju ovih projekata,  uz pomoć Vlade FBiH i Vlade BPK, ali i uz pomoć Opštine Čajniče,  evo sad i Vlade RS-a. Naravno, kad se više institucija udruži i svako na svom nivou da doprinos, ti projekti daju rezultate i poboljšavaju uslove života” – naglasio je Alihodžić.