Najstarija žrtva koje će se ukopati je Husejin Krdžić. On je imao 59 godina kada je ubijen u julu 1995. godine, a njegovi posmrtni ostaci su pronađeni 2007. godine prilikom ekshumacije u Kamenici. U momentu smrti 59 godina je imao i Adil Selimović. Njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice u Kamenici 2007. godine.

Ove godine u mezarju žrtava genocida će biti ukopani:

1. Ademović (Šećan) Šaban, rođen 1953. godine;

2. Aljić (Bekto) Sabrija, rođen 1940. godine;

3. Avdić (Avdo) Šaban, rođen 1960. godine;

4. Bektić (Sado) Munib, rođen 1951. godine;

5. Dedić (Šerif) Džemil, rođen 1962. godine;

6. Dudić (Junuz) Mevlid, rođen 1970. godine;

7. Džananović (Avdo) Mustafa, rođen 1960. godine;

8. Đozić (Abdulah) Kiram, rođen 1957. godine;

9. Efendić (Mustafa) Nezir, rođen 1941. godine;

10. Ferhatović (Rahman) Mevludin, rođen 1972. godine;

11. Gabeljić (Sulejman) Salim, rođen 1968. godine;

12. Gojčinović (Ahmet) Sead, rođen 1965. godine;

13. Hadžić (Hasan) Salko, rođen 1969. godine;

14. Halilović (Alaga) Hajrudin, rođen 1968. godine;

15. Halilović (Nazif) Salko, rođen 1954. godine;

16. Halilović (Zurijet) Almir, rođen 1975. godine;

17. Hasanović (Džemal) Esnaf, rođen 1969. godine;

18. Hasanović (Kadrija) Samir, rođen 1975. godine;

19. Hasanović (Kadrija) Semir, rođen 1975. godine;

20. Hasić (Hamed) Hamdija, rođen 1965. godine;

21. Hasić (Nazif) Sead, rođen 1963. godine;

22. Hukić (Hajdin) Sead, rođen 1974. godine;

23. Hukić (Remzija) Sajit , rođen 1976. godine;

24. Hukić (Zuhdo) Hajdin, rođen 1942. godine;

25. Husić (Mahmut) Mevludin, rođen 1972. godine;

26. Husić (Mehmed) Mustafa, rođen 1974. godine;

27. Ibrahimović (Ibrahim) Smajo, rođen 1938. godine;

28. Ibrahimović (Meho) Mehmed, rođen 1941. godine;

29. Ibrahimović (Zuhdo) Nesib, rođen 1958. godine;

30. Jahić (Šemso) Sakib, rođen 1972. godine;

31. Jugović (Edhem) Mehmedalija, rođen 1960. godine

32. Kaljević (Izet) Nermin, rođen 1977. godine;

33. Karić (Osman) Smajil, rođen 1937. godine;

34. Krdžić (Avdo) Husejin, rođen 1936. godine;

35. Merdžić (Abdulah) Edhem, rođen 1949. godine;

36. Mešanović (Ragib) Mustafa, rođen 1961. godine;

37. Mujčinović (Mujo) Ramiz, rođen 1955. godine;

38. Mujić (Bekto) Suad, rođen 1966. godine;

39. Muminović (Hasan) Elvir, rođen 1978. godine;

40. Mustafić (Idriz) Salim, rođen, 1979. godine;

41. Mustafić (Ragib) Muriz, rođen 1966. godine;

42. Nukić (Mujo) Smajo, rođen 1951. godine;

43. Osmanović (Hamed) Senad, rođen 1975. godine;

44. Pilav (Rasim) Ismajil, rođen 1952. godine;

45. Rahmić (Bekto) Rahmo, rođen 1952. godine;

46. Rahmić (Habib) Mensur, rođen 1975. godine;

47. Selimović (Mustafa) Adil, rođen 1936. godine;

48. Sinanović (Mašo) Salčin, rođen, 1938 godine;

49. Smajlović (Nurif) Vahid, rođen 1978. godine;

50. Šečić (Atif) Senahid, rođen 1956. godine.

faktor.ba