Ugovore sa federalnim ministrom prostornog uređenja potpisali kantonalni, gradski i općinski zvaničnici

Radi se o projektima sanacije šteta nastalih uslijed poplava i klizišta, oblasti utopljavanja zgrada radi uštede energije i zaštite nacionalnih spomenika čija je vrijednost 586.375,89 KM.

Između ostalih, putem Javnog poziva za sufinansiranje projekata Federalnog ministarstva prostornog uređenja sa ekonomskih kodova “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta” i “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije” Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde odobren je ukupan iznos od 287.814,77 KM.

Riječ je o projektima: Sanacija klizišta na regionalnom putu R448a, Osanca-Ilovača-Prača, dionica Osanica-Ilovača-Brdača i djelimična zaštita puta od djelovanja bujičnih voda u iznosu od 120.000,00; – Termoizolacija fasade objekta MUP BPK u iznosu od 60.000,00 KM; – Zamjena stolarije u zgradi Ministarstva za finansije BPK u iznosu od 60.000,00 KM ; – Termoizolacija kosog krova dvorane JU OŠ Prača-Pale u FBiH u iznosu od 36.202,58; – Sanacija klizišta prema selu Udovčići – općina Foča BiH, zaštita puta od bujičinih voda u iznosu od 47.778,57.

Ugovore o dodjeli sredstava za realizaciju projekata sa federalnim ministrom Josipom Martićem potpisali su danas premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća, ministar za prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde Bojan Krunić, gradonačelnik Grada Goražde Ernest Imamović, načelnici općina Pale i Foča u FBiH  Almin Ćutuk i Mujo Sofradžija , a potpisivanju je prisustvovao i direktor Kantonalne uprave za civilnu zaštitu BPK goražde Kenan Kanlić.

Kako je ovom prilikom istaknula premijerka, podrška Federalnog ministarstva prostornog uređenja najznačajnija je finansijska podrška koju je dobio Bosansko-podrinjski kanton za nastavak sanacije klizišt, kao i za dva projekta energetske efikasnosti kantonalnih institucija u samom centru Goražda.

Da je podrška od velikog značaja smatra i ministar Martić, dodajući da saniranjem posljedica od poplava smanjuje se rizik od novih klizišta i eventualnih poplava, čime se doprinosi većoj sigurnosti stanovništva i infrastrukture, što je zajednički cilj svih institucija.

bpkg gov.ba