Održan nastavak sjednice Vlade BPK Goražde

U nastavku 141.redovne sjednice održane danas, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je prijedlog Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom i uputila ga Skupštini BPK Goražde u dalju proceduru.

Prijedlog ovog zakona utvrđen je nakon provedenih javnih rasprava u sve tri lokalne zajednice u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona, tokom kojih je zbog vidljivog unaprjeđenja socijalnih prava građana ovog kantona naišao na jedinstvenu podršku.

Kako je istaknuto, prilikom donošenja novog Zakona naročito je regulisano pitanje utvrđivanja naknade u iznosu od 1.000,00 KM mjesečno za porodilje, bilo da se nalaze u radnom odnosu ili ne, s ciljem postizanja socijalne sigurnosti porodilja i poboljšanja demografske situacije na području Bosansko-podrinjskog kantona te s ciljem izjednačavanja položaja i prava svih porodilja u Federaciji BiH.

Procjena je da će za implementaciju ovog novog zakona u odnosu na postojeća izdvajanja biti potrebno osigurati dodatnih milion KM u Budžetu BPK Goražde na godišnjem nivou, što će ukupno iznositi oko 5,8 miliona KM.

Zbog ove, ali drugih izmjena u Budžetu BPK, Vlada je na današnjoj sjednici zadužila Ministarstvo finansija da pokrene proceduru zakonom predviđene aktivnosti na izradi Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona za 2022.godinu. Rebalans budžeta je neophodan zbog povećanog prihoda u Budžetu BPK i povećanih rashoda kod pojedinih budžetskih korisnika, navedeno je u zaključku Vlade BPK Goražde.