Nova školska godina počela za 2.800 učenika u BPK Goražde

Nova školska godina počela je jutros u svim osnovnim i srednjim školama na području BPK Goražde.

U šest osnovnih i tri srednje škole krenulo je oko 2.800 učenika. U srednje škole upisana su 174 učenika,  a poseban doček u svim osnovnim školama  priređen je za prvačiće kojih je u ovoj školskoj godini upisano 205, od kojih najviše u dvije gradske osnovne škole „Husein ef. Đozo“ i „Fahrudin Fahro Baščelija“.

Čestitke povodom početka nove školske godine svim učenicima i nastavnicima uputila je ministrica za obrazovanje, mlade nauku, kulturu i sport BPK Biljana Begović, koja je  prisustvovala prijemu prvačića u OŠ „Husein ef. Đozo“.

„ Ovaj dan predstavlja  prekretnicu u životu kako mališana tako i njihovih roditelja jer od danas kreću  usponi i padovi, ali škola je zaista jedna divna sredina u kojoj će djeca odrastati i provesti najljepši period svog života“ – kazala je Begović.

Uz resornu ministricu čestitke prvačićima i njihovim roditeljima uputila je i  premijerka BPK Goražde Aida Obuća, naglasivši da  nova generacija učenika, đaka prvaka, započinje svoj put obrazovanja i sticanja znanja

 

„ Na svima nama je da im na tom putu pomognemo da izrastu u prave i čestite ljude. Vlada BPK Goražde i resorno ministarstvo i dalje će raditi na poboljšanju uslova za teorijski i praktični rad u školama na području našeg kantona, savremenim opremanjem i optimalnim korištenjem nastavne tehnike i tehnologije u funkcionalnom prostoru kao i na poboljšanju životnog standarda uposlenih u obrazovanju, kako bi osigurali uslove za uspjeh svakog učenika, nastavnika, stručnog saradnika i radnika škola“- poručila je Obuća.

U  OŠ „ Husein ef.Đozo“  koju u cijelom kantonu pohađa najveći broj učenika, raduju se početku nove školske godine koju će u ovoj odgojno-obrazovnoj ustanovi pohađati ukupno 805 učenika

„  Sretni smo što smo dočekali novog 81 učenika – đaka prvaka koliko ih se upisalo u ovu  školu, a na radost i nas i učenika vratili smo se u normalan nastavni proces kao prije pandemije.  Učenici su rapoređeni u 42 odjeljenja, kroz tri smjene s tim da će, zbog nedostatka prostora, tri odjeljenja nastavu pohađati u Srednjoj stručnoj školi „Džemal Bijedić“ jer mi raspolažemo samo sa 19 učionica“ – kazala je direktorica OŠ „Husein ef. Đozo“ Halida Kurtović.

Najavila je da uskoro počinju radovi na rekonstrukciji fasade i zamjeni dijela stolarije, čime će ova škola dobiti mnogo ljepši izgled.

Svečano je bilo i u drugoj najbrojnijoj goraždanskoj OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ gdje su spremno dočekali početak nove školske godine

„ Dočekali smo 75 prvačića kroz četiri odjeljenja, s tim da u procesu imamo još neku djecu koja na  dolaze iz drugih kantona ali i država, poput Sirije i Kanade, ali su u procesu pribavljanja poterbne dokumentacije. Ukupno očekujemo da će ovu školu pohađati oko 730 učenika, dakle ima i dolazaka i najavljenih odlazaka“ – kazala je direktorica OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Jasmina Djana.

Naglasila je da je sve spremno za nesmetano odvijanje nastavnog procesa

„Ove godine i konkursna procedura za prijem nastavnog i drugog osoblja je obavljena na vrijeme i u stalni radni odnos je primljeno pet nastavnika razredne nastave, što u proteklim godinama nismo imali, kao i nastavniak engleskog jezika i islamske vjeronauke, takođe na neodređeno vrijeme. Naravno,  primljen je i određen dio  kadra na određeno vrijeme. Nastava će se odvijati u dvije smjene u 40 odjeljenja kroz 20 učionica a tu je i Odjeljenje djece sa poteškoćama“ – precizirala je ona.

Istakla je problem nedostatka asistenata u nastavi za rad sa djecom sa poteškoćama

„ Dodjeljeni su nam asistenti ali moram reći da je to nedovoljan broj u odnosu na broj učenika koji po rješenju moraju da imaju asistenta, ali mi koristimo i unutrašnje resurse škole, tako da ćemo do konačnog rješenja problema sa asistentima, preraspodjelom radnih zadataka, nastojati da zadovoljimo potrebe djece sa poteškoćama“ – naglasila je direktorica OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija.

Ministarstvo za obrazovanje uz podršku resornog federalnog ministarstva ove godine izvršilo je nabavku udžbenika za učenike sedmih razreda, slabijeg socijalnog statusa, a po uzoru na prethodne i u ovoj školskoj godini ministarstvo za boračka BPK pitanja izdvojilo je sredstva za nabavku udžbenika za učenike srednjih škola, iz kategorije boračke populacije.