GIK Goražde imenovala biračke odbore

Predsjednica Gradske izborne komisije (GIK) Goražde Amira Borovac povodom, početka izborne kampanje za predstojeće Opće izbore u BiH, istakla je kako vjeruje da će kampanja proteći u skladu sa pravilima, fer i korektno i u demokratskom duhu.

Političke subjekte registrovane za Opće izbore u ovom dijelu države pozvala je na poštivanje važećih pravila i propisa, te izrazila nadu da će na korektan način nastojati zadobiti povjerenje birača, predstavljanjem svojih programa i kandidata.

„ Mislim da politički subjekti koji su registrovani i čije su kandidatske liste ovjerene za ove izbore, imaju određeno izborno iskustvo i nadam se da će sve proteći u najboljem redu.  Što se tiče BPK Goražde, 19 političkih subjekata je ovjerilo kandidatske liste za kantonalnu Skupštinu dok su ukupno 44 politička subjekta  ovjerili svoje kandidatske liste za ovu izbornu jedinicu“ – precizirala je Borovac.

Dodala je da, prema izvodu iz centralnog biračkog spiska, pravo glasa u BPK Goražde ima 20.432 birača a, kako je kazala, Gradska izborna komisija u skladu sa uputstvima CIK-a, provodi sve obaveze prema  propisanim rokovima.

„ Jučer smo donijeli   odluku o imenovanju biračkih odbora i proslijedili je političkim subjektima. Dakle,  uspjeli smo da okončamo taj dio posla iako, iz medija vidimo da je u mnogim gradovima i općinama to jedan od velikih izazova i problema.  Trenutno se pripremamo za plan edukacije biračkih odbora i želimo da tome posvetimo veću pažnju, obzirom da su ovi izbori izuzetno komplikovani sa aspekta organizacije i brojanja glasačkih listića i zahtjevaju jako puno energije, spretnosti, znanja i mi insistiramo na poštivanju svih procedura jer cijenimo da sve ono što je zakonom predviđeno da se mora ispoštovati a ono što je zabranjeno da se ni u kojem slučaju ne smije dozvoliti“ – istakla je ona.

Najavila je da u narendom periodu slijedi proces akreditacije posmatrača

„ Već utorak nam dolazi  od CIK-a neosjetljivi birački materijal, uređujemo biračka mjesta i uglavnom radimo sve ono što je potrebno kako bi se izbori proveli na najbolji mogući način.  Uz redovna i biračko mjesto za glasanje u odsustvu, planirali smo tri mobilna   tima i imamo jako puno zainteresiranih i prijavljenih građana što se tiče ovog načina glasanja. Birače ćemo na vrijeme upoznati i sa  izmjenama određenih procedura za pomoć drugog lica na samom biračkom mjestu. CIK je promijenio u tom dijelu ko može da glasa uz pomoć drugog lica, tako da ćemo birače, posebno one koji su glasali na taj način, pravovremeno  upoznati sa novinama“ – kazala je predsjednica GIK-a Goražde.