Za sanaciju lokalnih puteva Gradu Goražde odobreno 150.000 KM

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sufinansirat će projekte Grada Goražda koji se odnose na sanaciju lokalnih puteva u gradskih naseljima, kao i projekte socio-ekonomskog osnaživanja lokalnog stanovništva u općinama Foča i Pale u Federaciji BiH, odlučeno na današnjoj 144.redovnoj sjednici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Za sanaciju lokalnih puteva u naseljima Glamoč, Grabovik i Kuta, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrila je Gradu Goražde novčana sredstva u sveukupnom iznosu od 150.000 KM, a od toga 70.000 KM za sanaciju lokalnih puteva u naselju Glamoč, te 45.000 KM i 35.000 KM za sanaciju puteva u naseljima Grabovik i Kuta. Sa po 30.000 KM, Vlada BPK Goražde učestvovat će i u sufinansiranju projekata socio-ekonomskog osnaživanja lokalnog stanovništva u općinama Foča i Pale u Federaciji BiH, SELLS 2019-2023.

 

Radi realizacije Uredbe Vlade Federacije BiH o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena, Vlada je odobrila usmjeravanje neplaniranih namjenskih transfera u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022. godinu na JU Centar za socijalni rad Bosansko podrinjskog kantona Goražde, Ekonomski kod– grantovi pojedincima – civilne žrtve rata, u iznosu od 15.200,00 KM,  po osnovu Ugovora o saradnji, korištenju i načinu utroška raspoloživih finansijskih sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2022.godinu zaključenog između Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i JU Centar za socijalni rad BPK.

JU Srednja stručna škola “Džemal Bijedić” Goražde dobila je saglasnost za pokretanje postupka nabavke i postavljanja podne podloge u radionici mašinske struke u ulici Zaima Imamovića u iznosu od 7.000 KM. Uređenje ove radionice je neophodno kako bi Organizacija GIZ u sklopu realizacije projekta „Stručno usavršavanje u BiH“ do početka nove školske godine donirala opremu za navedeni kabinet u vrijednosti preko 30.000,00 Eura, stoji u obrazloženju odluke.

 

Na osnovu Programa o izmjenama i dopunama Programa razvoja turizma u Bosansko-pdorinjskom kantonu Goražde za 2022.godinu, iz budžeta Ministarstva za privredu odobreno je 25.000 KM, te data saglasnost Direkciji za ceste za plaćanje fakture u iznosu od 84.929 KM privrednom društvu „Okac“ d.o.o. Goražde za izvedene radove na redovnom, ljetnom održavanju regionalne ceste R448 Podkozara-Goražde-Hrenovica i R448 a Osanica-Ilovača-Prača.

Ministarstva za privredu i urbanizam Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zadužena su da se uključe u javne rasprave koje se odnose na nacrte zakona na nivou Federacije BiH, a kojima se reguliše električna energija, energetske djelatnosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

 

Vlada BPK Goražde razmatrala je i primila k znanju Izvještaj Zavoda za javno zdravstvo o epidemiološkoj situaciji COVID-19 na područiju BPK-a Goražde za period 22.08- 28.08.2022.godine. Zaključno sa 28.08. na području BPK je 29 aktivno zaraženih osoba koronavirusom (COVID 19), oporavljeno je ukupno 4.257 osoba, a 127 osoba je preminulo. Do sada je I dozom vakcine vakcinisano 9.445 osoba s područja BPK (52,4%), revakcinisano je 8.947 osoba II dozom (49,7% ), dok je 1916 lica primilo III dozu vakcine, a 25 lica i IV dozu.

U nastavku sjednice, Vlada je podržala projekte: „Ulaganje u jačanje kapaciteta žene je ulaganje u društvo” i “Podrška i pomoć za djecu s prostora Republike Srpske” Udruženja žena “Seka” Goražde i HO Merhamet, MDD Regionalni odbor Goražde, a nakon što je na lični zahtjev razriješen dužnosti direktor Službe za zapošljavanje BPK Goražde, imenovan je vršilac dužnosti direktora ove javne ustanove.