Iz Budžeta BPK za sanaciju puteva u Graboviku, Glamoču i Kutima 150.000 KM

Premijerka Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Aida Obuća i gradonačelnik Goražda Ernest Imamović, danas su potpisali ugovore o sufinansiranju  projekata sanacije i asfaltiranja puteva  na području ove lokalne zajednice.

Riječ je o putnim komunikacijama u naseljima Grabovik, Glamoč i Kuta za što će iz kantonalnog budžeta biti izdvojeno ukupno 150.000 KM, a dio sredstava u ove svrhe  planirao je i Grad Goražde.

„ Ukupna  vrijednost investicije uz učešće Vlade i Grada goražde je preko 210.000 KM i ovo je samo dio onoga što ćemo zajednički realizirati jer smo svjesni da ako  udružimo sredstva  kako sa kantonalnog i lokalnog nivoa tako i viših nivoa vlasti, zaista možemo uraditi velikie promjene kada je u pitanju putna infrastruktura na području sve tri lokalne zajednice. Takođe smo zajedničkog stava da ćemo u skladu sa našim fiansijskim mogućnostima, i uz podršku viših nivoa, raditi još intenzivnije kako bi se poboljšao i izgled užeg gradskog jezgra i kako bi se putne komunikacije koje su u zapuštenom stanju sanirale i asfaltirale“ – kazala je premiejrka bPK Goražde Aida Obuća.

  Gradonačelnik Goražda potvrdio je da je riječ o  projektima koji su od velikog značaja te je najavio skori početak njihove realizacije

„ Kroz ranije razgovore sa premijerkom Obućom naznačili smo prioritete odnosno putne pravce za koje možemo reći da su u užem gradskom jezgru i drago nam je da su oni na taj način prepoznati od strane Vlade BPK tako da udruženim sredstvima  idemo u obnovu ova tri putna pravca,  što je od izuzetnog značaja.  Stanovnici tih naselja,  posebno Glamoča i Grabovika, čekali su dugo jer skoro tri decenije gotovo  ništa nije urađeno na toj putnoj infrastrukturi kao i Kuta koja će dobiti zaista jedan novi i ljepši izgled“ – kazao je Imamović.

Premijerka BPK Goražde  podsjetila je da je riječ o nastavku kontinuiteta podrške projektima nižih nivoa vlasti iz kantonalnog budžeta u skladu sa finansijskim mogućnostima. Naglasila je da u narednom slijedi i potpisivanje ugovora o podršci istim ili sličnim projektima Općina Foča i Pale u FBiH