U Goraždu održan sastanak direktora svih Zavoda zdravstvenog osiguranja u FBiH

U organizaciji Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH u  Goraždu je danas održan sastanak direktora svih kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja. Riječ je o redovnom, periodičnom sastanku, koji je prilika za  razgovore o usklađivanju propisa i uputstava te  izmjenama zakona,  kako bi se osiguranicima u svim kantonima omogućio jednak ili približno isti  obim prava.

Direktor ZZO Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Salem Halilović  navodi da je obim prava koji ostvaruju zdravstveni osiguranici različit od kantona do kantona, što govori o potrebi za  usaglašavanjem propisa koji će dovesti do njihovog ujednačavanja

„ Ima razlike u pojedinim pravima ali u zadnjih godinu dana smo dosta propisa, uputstava i odluka usaglasili i približili jedni drugima. Trudimo se da se prava koja se uvedu u jednom kantonu u maksimalnom obimu uvedu i u drugom kantonu, tako da se  polako primičemo nekom  optimalnom nivou usaglašenosti tih prava“ – kazao je Halilović.

Dodao je da bi na obim prava i samo funkcionisanje zavoda, mogao  uticati i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju za koji je pokrenuta inicijativa, o čemu je takođe razgovarano.

„On je važan iz razloga što će sigurno, ukoliko bi se usvojio u obimu kako predviđaju poslodavci i inicijatori tog zakona, ugrozio realno poslovanje svakog kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja  i federalnog Zavoda. Mislim da će se imati dovoljno sluha dok zakon ne dođe u parlamentarnu proceduru u smislu usvajanja prijedloga Zakona, da se on usaglasi sa nama iz kantonalnihg zavoda i da se nađe jedna optimalna mjera u kojem obimu će se moći finansijski opteretiti zavodi tim zakonom“ – istakao je on.

Na sastanku je bilo govora i izmjenama i dopunama jedinstvene metodologije zaključivanja ugovora sa zdravstvenim ustanovama za sljedeću godinu, kako bi se ona pokušala usaglasiti između  svih kantona i ustanova koje zavodi finansiraju. Kanton Sarajevo nedavno je otišao korak dalje u korist osiguranika.

„ U proteklom periodu osiguranici su se suočavali sa problemima da su nailazili na duge liste čekanja u Kantonu Sarajevo i  prevaziđen je taj problem donošenjem Pravilnika kojim će ta lista da se ograniči na nekih 30 dana, a potom će osiguranici moći ostvariti tu uslugu u privatnom sektoru, obzirom da su po zakonu privatni i javni sektor izjednačeni, a taj novac će se refundirati od zavoda“ – izjavio je direktor ZZO Kantona Sarajevo Omer Kosovac.

Na  sastanku u Goraždu  između ostalog razgovarano je i o mjesečnim prijavama doprinosa,  Zakonu o konsolidaciji privrednih društava te drugim temama.