Održana zajednička vježba “Goražde-Drina”

U povodu Dana oslobođenja, Dana BPK i grada Goražda organizirana zajednička vježba operativnih snaga kantonalne i gradske civilne zaštite i policije MUP-a BPK Goražde pod nazivom „Goražde-Drina“. Vježba je izvedena na lokacijama gradske plaže „Žanj“, rijeci Drini i mostu „Alije Izetbegovića“ te njegovoj okolini kao i stambenoj zgradi u centru grada na Trgu branilaca. Učesnici zajdničke vježbe u organizaciji Kantonalne uprave Civilne zaštite Goražde i Službi civilne zaštite grada Goražda, općina Pale FBiH i Foča FBIH bili su Jedinica za podršku Uprave policije MUP-a BPK Goražde, Gradske službe Civilne zaštite Grada Goražda kao i općinske službe Civilne zaštite općina Foča i Pale u FBIH.

Tokom vježbe inscenirano je pet događaja nesreća na mikrolokacijama rijeke Drine, šetalištu u Omladinskoj ulici i Trgu branilaca grada, a u cilju  provjere provođenja mjera i aktivnosti sistema civilne zaštite, i provjere nivoa i osposobljenosti operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sistem civilne zaštite u svrhu poboljšanja spremnosti sistema civilne zaštite te njihovo uvježbavanje za intervencije, i to spašavanja povrijeđenih, trijaže i pružanja hitne medicinske pomoći, transporta i hospitalizacije povrijeđenih, evakuacije i zbrinjavanja i potrage za nestalim osobama. Poseban cilj vježbe bio je  i provedba Plana spriječavanja kriminalnih grupa na primjeru pljačke poslovne zgrade na Trgu Branilaca koja je evakuisana zbog poplava.

U zajedničkoj vježbi učešće je uzelo 9 službi i jedinica civilne zaštite sa ukupnim brojem od 64 operativaca. Učešće su uzeli Kantonalni operativni centar Kantonalne uprave civilne zaštite BPK-a Goražde, Služba  za hitnu medicinsku pomoć JZU Kantonalna bolnica, Službe za higijensko-epidemiološku zaštitu i unapređenje životne sredine pri JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, Jedinica za podršku MUP BPK Goražde, Jedinica za specijalizovane namjene na vodi i pod vodom- FUCZ i A-TimSlužba za zaštitu na vodi i pod vodom Grada Goražda – u KK BUK Goražde, Profesionalna vatrogasna jedinica Grada Goražda , Služba zaštite i spašavanja CK Grada Goražda i Gorske službe spašavanja Goražde.