Informacija povodom povećanog priliva migranata na područje BPK-a Goražde

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u periodu od 20. do 22. septembra 2022. godine evidentiran je povećan broj migranata na području BPK-a Goražde koji su u tranzitu prema zapadnoj Europi.

Služba za poslove sa strancima – Terenski ured Goražde, dana 20.09.2022. godine evidentirao je 21 osobu porijeklom sa Bliskog istoka, a 22.09.2022. godine novih 11 koji su zatečeni na autobuskoj stanici u Goraždu.

Kako ističe ministar Armin Mandžo , evidentirane osobe su porijeklom iz Pakistana, Bangladeša i Afganistana.

 

“Asistencija prilikom obrade, fotografisanja i uzimanja biometrijskih podataka je bila od strane policijskih službenika Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde. Naknadno se još 16 osoba samoinicijativno javilo u Terenski ured u Goraždu, gdje je s njima postupano u skladu sa procedurama. Nakon toga je obavješten Sektor za azil i navedene osobe su otpremljene prema Sarajevu. Napominjemo da su otkrivene osobe bile susretljive i da se nisu nedolično ponašale te da nisu pravili nikakve probleme prilikom obrade i otpreme ka Sarajevu”-kazao je ministar Mandžo.

Prijavu i kretanje te sumnjive radnje migranata na području BPK-a kantona možete prijaviti Upravi policije na dežurni broj telefona 122 koji je operativan 24 h.

 

www.bpkg.gov.ba