U Tužilaštvu BiH održani sastanci sa predstavnicima udruženja žrtava i njihovih porodica

Održavanje redovnih sastanaka sa predstavnicima žrtava, također je dio aktivnosti nedavno usvojene Komunikacijske strategije Tužilaštva BiH.

 

Zamjenik glavnog tužioca i rukovodilac Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH, Ivan Matešić, zajedno sa tužiocima odjela, u proteklih nekoliko dana, održao je sastanake sa predstavnicima udruženja žrtava sa područja Hadžića, Zeničko-dobojskog kantona, Rudog, Mostara, Foče, Podrinja, Viteza, Bugojna, Vareša, Fojnice, Kiseljaka, Orašja i Žepča.

Na sastanku je razgovarano o radu na predmetima ratnih zločina, procesu traženja nestalih osoba, kao i ostalim aktuelnim pitanjima iz oblasti procesuiranja predmeta ratnih zločina.

Tokom posjete, predstavnici udruženja su imali priliku postavljati pitanja o predmetima koje ih zanimaju iz djelokruga rada Tužilaštva BiH.

Zajednička saradnja ključna je da počinjeni ratni zločini ne ostanu nekažnjeni, te da se osumnjičeni počinioci privedu pravdi bez obzira gdje se nalaze, kao i da svjedoci i žrtve imaju potrebnu pomoć i podršku u postupcima koji se vode pred pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine.

Tužilaštvo BiH održava redovne kontakte i saradnju sa udruženjima žrtava ratnih zločina iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

 

Fena