Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde nastavlja opremati službe

Službi za medicinsku pomoć Kantonalne uprave civilne zaštite koja djeluje pri JZU Kantonalna bolnica Goražde danas je isporučena vrijedna medicinska oprema koju je obezbijedila Kantonalna uprava civilne zaštite.

Iako su resorno ministarstvo i Vlada BPK Goražde u prethodnom periodu izdvojili značajna sredstva s ciljem unaprjeđenja pružanja cjelokupne zdravstvene zaštite na području našeg kantona i ova vrijedna oprema koju će koristiti Služba za pružanje medicinske pomoći doprinijet će, takođe, adekvatnijem pružanju usluga pacijentima.

Kako je prilikom primopredaje opreme naglasio direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kenan Kanlić, i u narednom periodu, u skladu sa Programom razvoja zaštite i spašavanja BPK Goražde za period 2021-2025.godina, izdvajat će se sredstva za opremanje službi koje je osnovala ova Uprava.

www.bpkg.gov.ba