Održan informativno-konsultativni seminar o temi „Novi pristup, novi model za bolji položaj žena u sistemu zaštite od nasilja“

U Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održan informativno-konsultativni seminar o temi „Novi pristup, novi model za bolji položaj žena u sistemu zaštite od nasilja.“

Sastanak je održan u proširenom sastavu gdje se prisutnima obratio Nijaz Drakovac, zamjenik komandira PS Goražde, novoimenovani predsjedavajući Koordinacionog tijela za za prevenciju, sprječavanje i borbu protiv nasilja na području BKP-a Goražde, predsjednica udruženja „SEKA“ Esma Drkenda, a ujedno su se predstavile i ostale članice.

Tematske oblasti koje su preprezentovane su se odnosile na status žrtava nasilja izgubljenih u labirintu institucionalne zaštite, te da li se institucionalni odgovor može poboljšati normativnim uređenjem specijalizirane podrške za žrtve.

Svakako je  spomenuta inicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH i ostale aktivnosti Centra ženskih prava, te besplatne pravne pomoći za žene i djecu.

Veoma opširne i sveobuhvatne teme su obradili predavači Meliha Sendić, predsjednica Centra ženskih prava i Goran Telalović, ekspert za razvijanje sigurnosnih i bezbjedonosnih programa i borbu protiv kriminaliteta u zajednici.

Seminaru je prisustvovao i ministar za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Armin Mandžo, koji je poželio dobrodošlicu prisutnima, te iskazao spremnost za svu vrstu saradnje i podrške u ime Ministarstva i Vlade BPK-a Goražde.

 

www.bpkg.gov.ba