Milanko Kajganić izabran za glavnog tužioca Tužilaštva BiH

Foto: Vijesti.ba

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine imenovalo je na današnjoj sjednici Milanka Kajganića za glavnog tužitelja Tužilaštva BiH.

Kajganić je imenovan kao jedini kandidat, a u prethodnih godinu dana obavljao je funkciju vršioca dužnosti glavnog državnog tužitelja.

Za imenovanje Kajganića glasalo je 10 članova VSTV-a, dok su tri člana bila suzdržana.

U trci za poziciju glavnog tužioca bilo je sedam kandidata, među kojima i zamjenica glavnog tužioca Diana Kajmaković, čije ime se našlo u “Sky” aplikaciji i protiv koje se vodi istraga.

Osim Kajganića i Kajmaković, u trci su bili još i Miroslav Janjić, Seid Marušić, Nermin Šehović, Ozrenka Nešković i Ćazim Serhatlić.

Biografija

Milanko Kajganić je rođen u Doboju 16.11.1975. godine. Srednju školu unutrašnjih poslova je završio u Banjaluci 1994. godine, a 1998. godine je diplomirao na Višoj školi unutrašnjih poslova u Banjaluci. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banjaluci 2005. godine, a pravosudni ispit je položio 2008. godine.

U periodu od 16.06.1994. godine do 31.12.2006. godine je radio u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske na raznim poslovima, od policajca, komandira voda, inspektora u Odjeljenju za suzbijanje proizvodnje i prometa opojnih droga i na kraju inspektora za unutrašnju kontrolu.

Od 01.01.2007. godine do 15.03.2014. godine je bio zaposlen u Specijalnom tužilaštvu u Banjaluci.

Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća je dana 06.03.2014. godine imenovan na poziciju tužioca u Tužilaštvu BiH, koju je počeo obavljati 15. 03. 2014. godine.

Konsultant je organizacije OSCE-a iz oblasti krivičnog prava te je kao edukator učestvovao na više seminara organizovanih ili podržanih od strane Misije OSCE-a u BiH, Ministarstva pravde BiH i Udruženja sudija FBiH za sudije, tužioce, advokate i policijske službenike u BiH.

Član je pregovaračkog tima Bosne i Hercegovine za proces pregovaranja Sporazuma o saradnji između EUROJUST-a i BiH te govori engleski jezik.

(Vijesti.ba)