Centar za socijalni rad BPK Goražde pokrenuo kampanju promocije hraniteljstva 

Ne možemo biti njihovi roditelji, ali možemo porodica“

– Javna ustanova Centar za socijalni rad Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde uz podršku Misije OSCE-a u BiH pokrenula je kampanju promocije hraniteljstva pod sloganom „ Ne možemo biti njihovi roditelji, ali možemo porodica“.

Početak kampanje označen je danas prezentacijom za predstavnike svih relevantnih ustanova i institucija na području BPK Goražde.

„   Cilj  kampanje je predstavljanje hraniteljstva kao oblika socijalne zaštite, kojom se djeci i odraslim licima koja su privremeno ili trajno ostala bez roditeljskog staranja, pruži zaštita u  hraniteljskoj porodici kao najhumanijem obliku porodičnog zbrinjavanja“ – pojasnila je direktorica Centra za socijalni rad BPK Mediha Jašarević – Hodžić.

Naglasila je da je namjera ukazati na značaj smještaja u hraniteljske porodice

„  Na području BPK Goražde postoji samo jedna hraniteljska porodica što znači da svijest o ovom obliku socijalne zaštite nije dovoljno razvijena. Petoro djece smješteno je u ustanove dok, s druge strane, postoje tzv.rizične porodice za odgajanje djece, tako da se hraniteljstvu i na području BPK mora posvetiti više pažnje odnosno taj oblik približiti građanima“ – kazala je ona.

U okviru kampanje promocije hraniteljstva u svim lokalnim zajednicama na području BPK Goražde u narednom periodu planirani su  info pultovi s ciljem upoznavanja javnosti, a svi koji eventualno žele postati hranitelji za više informacija mogu se obratiti u Centar za socijalni rad BPK Goražde.