Poništena Studija uticaja na životnu sredinu za hidroelektranu “Mrsovo” na rijeci Lim

FOTO:Fena

Ova sudska odluka donesena je u postupku koji je Centar za životnu sredinu pokrenuo krajem decembra 2021. godine