Kantonalnoj bolnici Goražde za nabavku medicinske opreme 500.000 KM

Programom raspodjele novčanih sredstava za finansijsku konsolidaciju i restruktuiranje javnih zdravstvenih ustanova u FBiH Kantonalnoj bolnici Goražde prije dvije godine odobreno je 1, 5 miliona KM. U prošloj godini ovoj ustanovi doznačen je iznos od 500.000 KM za sanaciju likvidnosti, a isto toliko sredstava  planirano  je i u ovoj godini, a predviđena su za nabavku medicinske opreme.

 Vršilac dužnosti direktora Kantonalne bolnice Goražde prim.dr Fuad Rovčanin pojašnjava da je ugovorom koji je nedavno  potpisan definisano da se sredstva doznače u četiri tranše u iznosu od po 125.000 KM.

Naglašava da su u ovoj ustanovi zadovoljni finansijskom podrškom Vlade Federacije BiH koja će, kako navodi, sigurno omogućiti i bolju zdravstvenu zaštitu pacijentima, a nakon doznačavanja odobrenih sredstava, u planu je nabavka nove medicinske opreme.

 „ Programom koji je menadžment i Upravni odbor  usvojio, predviđena je nabavka digitalnog RTG aparata, zatim operacione lampe za operacioni blok, pacijent monitora i druge dodatne opreme. Najveća stavka je nabavka rendgena koji će se moći uvezati u PAK sistem za što se  planiraju i sredstva u budžetu kantonalnog  ministarstva zdravstva, čime će se povećati i poboljšati obim usluga prema pacijentima“ – kazao je Rovčanin.

Ministar zdravstva BPK Goražde Senad Čeljo potvrdio je da su u kantonalnom budžetu planirana određena kapitalna ulaganja u zdravstvo

„ Na kodu za ulaganje u kapitalne transfere u zdravstvu je planirano 110.000 KM i trenutno preusmjerenjem nastojimo obezbjediti i dodatna  kako bi osigurali još oko 18.000 KM. Kantonalna bolnica aplicirala je i sa projektom za pojačanje snage električne energije jer se javila potreba širenjem kapaciteta i povećanjem količine opreme, a svakim prekoračenjem dolazi do toga da se struja plaća po većoj tarifi. Sa ovim projektom bi se stvorile uštede a napominjem da se i Dom zdravlja Goražde snabdijeva sa istog izvora, tako da bi praktično riješili dvije ustanove“ – najveo je on.

Dodao je da je uz ostalo  planirana i realizacija projekta alternativnog napajanja vodom Hemodijaliznog centra  kako usljed prekida u vodosnabdijevanju, probleme ne bi imali dijalizni pacijenti.

„ Pored toga radiće se i na realizaciji tzv. Pak sistema digitalizacije. Obzirom da bolnica trenutno  ima samo jedan digitalni uređaj CT , u postupku će sa ovih 500.000 KM od Vlade FBiH biti i nabavka digitalnog RTG aparata. Dakle,  uvezali bi se na taj PAK sistem gdje bi se pohranjivali podaci u digitalnom formatu i samim tim bi se poput modernih medicinskih centara mogli distribuirati po ambulantama ali i u druge medicinske centre. Tamo gdje nemamo ljekara a treba samo očitati nalaz moglo i se u bilo koji medicinski centar  u svijetu poslati i očitati snimak. U svakom slučaju, sredstva od Vlade FBiH i naša skromna iz budžeta, nastojat ćemo maksimalno dobro da iskoristimo“ – naveo je ministar Čeljo.