Riječ po riječ 21 9 2023 Gosti: Kasim Brdar, Midheta Kaloper i Admir Kurtović