Promocija knjige “Podrška preživjelim ratnog seksualnog nasilja”

U   Islamskom kulturno-obrazovnom centru u Goraždu  danas je  promovisana knjiga „Podrška preživjelim ratnog seksualnog nasilja“ autorice Sabihe Husić.

Knjiga je  nastala kao rezultat dugogodišnjeg praktičnog i empirijskog rada autorice Husić, direktorice  ženske organizacije „Medika“  Zenica koja godinama djeluje u Bosni i Hercegovini i nastoji odgovoriti na potrebe najranjivijih kategorija u društvu.

„ Ponosna sam što sam danas u Goraždu i što imam priliku da promovišem knjigu koja je zasigurno važna za historiju BiH posebno iz ženske perspektive, jer ustvari na jedan naučan i stručan rad u knjizi se govori o modelima podrške za preživjele silovane i seksualnog nasilja, prije svega žene, ali se knjiga dotiče i muškaraca,  gdje još uvijek to prilično tabu tema ali ukazuje i na prevenciju  transgeneracijskog prenosa traume i prevenciju stigmatizacije“ – pojašnjava Husić.

Dodaje da se u knjizi govori i o tome  kakvi su modeli podrške nastajali u BiH i kako su odgovarali na potrebe žena preživjelih silovanih i seksualno nasilje, kao i  djevojčica i dječaka

„ Danas su ti modeli naučno prepoznati i primjenjuju se nažalost u različitim konfliktnim situacijama,  kako bi se glasnije i jasnije govorilo o traumi silovanja koja ostavlja posljedice ne samo za osobe, žene, muškarce i djecu koji su preživjeli silovanje, nego transgeneracijski se prenosi i na druge članove porodice. Ujedno govori kako da radimo na prevenciji transgeneracijskog prenosa traume i da radimo na prevenciji stigmatizacije kako samih žena preživjelih tako i njihovih porodica i da odamo poštovanje i ljudsko i praktično i naučno,  prema svima onima koji su jasno i glasno progovorili o ovoj teškoj i bolnoj temi te poseban segment u ovoj knjizi upravo se daje porukama samih žena na osnovu njihovih iskustava“ – navela je ona.

Napominje da je istraživanje koje je trajalo oko tri godine  pokazalo da  nažalost u BiH  do danas ne postoji jedinstvena baza podataka o osobama koje su preživjejele silovanje i seksualno nasilje

„ Pokazalo se da desetine žena još uvijek šute o svojoj preživljenoj traumi, da mladi ne znaju o ovoj temi jer se o tome ne uči kroz redovno obrazovanje, čime se stvara jedan vakum za zloupotrebu  podataka koji su dostupni a kada se govori o silovanju žena,  u BiH je do 50.000 žena preživjelo silovanje i seksualno nasilje i oko 3.000 muškaraca. Ali kada govorimo o statistikama i ovom istraživanju, pitanje je kako i na koji način uvrstiti u statistike žene i djevojke koje su preživjele silovanje a koje su zatim ubijane jer one se nigdje ne vode i nema tih statistika“  – kazala je Husić.

Promotor Ahmed Zildžić naglasio je da je autorica sa ovim djelom na neki način zaokružila svoje 30-godišnje iskustvo rada u Medici te da knjiga na jedan potpun način predstavlja sve  modele koji su autorica i njen tim saradnika u Medici razvili, liječeći osobe koje su bilw izložene tom nasilju u toku rata i poslije, s obzirom da je riječ o traumama koje su transgeneracijskw, koje se prenose sve do danas.

„ Nažalost,  kao što znamo, mi i dalje živimo u jednom društvu gdje je nasilje općenito, a posebno bih rekao nasilje prema ženama, jako izraženo. Znamo sve šta se dešavalo u nedavnoj povijesti. Iako je ovo knjiga koja na izvjestan način govori  o  žrtvama seksualnog nasilja u ratu, ona predstvlja i uspostavlja modele koji su ustvari potrebni ovom društvu  i ja se nadam da će biti prepoznati“ – kazao je Zildžić.

Promociju u Goraždu organizovali su Medica Zenica I ministarstvo za obrazovanje, mlade nauku, kulturu I sport BPK Goražde a program su upotpunile profesorice Osnovne muzičke škole „Avdo Smailović“ Goražde.