Sud u Beogradu poništio prvostepenu presudu za zločin u Štrpcima: Suđenje ide na početak

Foto:klix.ba

Apelacioni sud u Beogradu je 30. oktobra 2023. godine donio rješenje kojim je ukinuo prvostepenu presudu u predmetu Štrpci i predmet vratio na ponovno postupanje.

Zbog otmice putnika iz voza u mjestu Štrpci 27. februara 1993. godine te njihovog zlostavljanja, mučenja i ubistva, prvostepenom presudom od 7. februara 2023. pripadnici jedinice “Osvetnici” Gojko Lukić, Duško Vasiljević i Jovan Lipovac osuđeni su na po deset godina zatvora, a Dragana Đekić na pet godina zatvora.Optuženi Ljubiša Vasiljević je preminuo tokom trajanja postupka.

Kako se navodi u obrazloženju Apelacionog suda, odluka o poništavanju prvostepene presude i vraćanju predmeta na ponovno postupanje je donijeta jer je prvostepena presuda “zasnovana na bitnoj povredi odredbi krivičnog postupka”.

Ovim povodom oglasio se i Fond za humanitarno pravo u Beogradu smatrajući da je nedopustivo da pravosudne institucije i 30 godina nakon zločina nisu u stanju da postupak sprovedu na profesionalan način i donesu presudu.

“Pokretanje postupka iznova podrazumijeva ponovnu traumatizaciju i iscrpljivanje porodica žrtava i svedoka u ovom postupku, kao i trivijalizaciju suđenja za ratne zločine. Ovakva odluka odlaže ne samo presudu direktnim izvršiocima, od kojih je jedan optuženi već preminuo tokom postupka, već i nadu da će za zločin u Štrpcima biti procesuirani predstavnici civilnih, vojnih i policijskih organa Srbije i Savezne Republike Jugoslavije koji su bili upoznati s planom otmice u Štrpcima. Ovaj postupak nije doprinio ni pronalasku posmrtnih ostataka žrtava, što je jedan od ciljeva Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina”, saopćio je Fond za humanitarno pravo.

Razlog za ukidanje prvostepene presude kojom su Gojko Lukić, Duško Vasiljević i Jovan Lipovac osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po deset godina, dok je Dragana Đekić osuđena na kaznu zatvora u trajanju od pet godina zbog otmice putnika iz voza u mestu Štrpci 27. februara 1993. godine, te njihovog zlostavljanja, mučenja i ubistva, Apelacioni sud nalazi u bitnoj povredi krivičnog postupka.

U svojoj odluci, Apelacioni sud navodi da je prvostepeni sud propustio da odluči o predlozima odbrane o ispitivanju Milana Lukića, komandanta jedinice “Osvetnici”, čije je ispitivanje bilo od “odlučnog uticaja na donošenje zakonite i pravilne odluke” jer je on, i po stavu prvostepenog suda, bio “najodgovornije lice i od početka do kraja učesnik i svedok svih događaja koji su bili predmet ovog krivičnog postupka”.

Prvostepeni sud je također propustio da odluči o prijedlogu odbrane o ispitivanju još dvojice svedoka, ali i nedovoljno ocenio razlike u iskazima pojedinih saslušanju svedoka, te propustio da usaglasi tekst svedočenja jednog svedoka sa sadržinom audio-zapisa o njegovom saslušanju.

“Ovakvi razlozi za ukidanje presude ukazuju da sud nije savjesno i s dužnom pažnjom vodio postupak, jer mu se u protivnom ne bi moglo desiti da ne donese nikakvu odluku, ni pozitivnu ni negativnu, o prijedlogu za ispitivanje, po vlastitoj ocjeni, najodgovornije osobe”, dodali su iz Fonda.

Tužilaštvo za ratne zločine (sada Javno tužilaštvo za ratne zločine JTRZ) podiglo je prvu optužnicu protiv Gojka Lukića, Ljubiše Vasiljevića, Duška Vasiljevića i Dragane Đekić, pripadnika jedinice “Osvetnici”, i Jovana Lipovca, pripadnika 1. čete 1. bataljona Višegradske brigade Vojske Republike Srpske, 3. marta 2015. godine. Međutim, sud je optužnicu vratio Tužilaštvu zbog uočenih formalnih nedostataka, a potom vraćao optužnicu još devet puta, što zbog formalnih nedostataka, što zbog dopune istrage.

Optužnica je potvrđena tek iz jedanaestog pokušaja u oktobru 2018. godine. Takav rad na optužnici je nedostojan bilo kog tužilaštva, a posebno specijalizovanog tužilaštva kakvo je Tužilaštvo za ratne zločine.

Suđenje za zločin u Štrpcima počelo je 29. januara 2019. godine. Prvostepena presuda donijeta je 7. februara 2023. godine. Tokom postupka je preminuo optuženi Ljubiša Vasiljević.

Fond za humanitarno pravo podsjeća i da JTRZ do danas nije pokrenulo postupak protiv predstavnika vojske, policije i civilne vlasti koji nisu spriječili otmicu civila iz voza, iako su bili obavješteni o planiranoj akciji, za šta su dokazi dostupni najkasnije od 2002. godine.

Porodice žrtava, od kojih su većina državljani Srbije, ovakvim postupanjem pravosuđa još jednom su ostavljene da čekaju pravdu.

Žrtve:

 • Adem Alomerović (59), iz Prijepolja,
 • Ismet Babačić (30), iz Podgorice,
 • Fehim Bakija (43), iz Bijelog Polja,
 • Tomo Buzov (52), iz Beograda,
 • Rasim Ćorić (40), iz sela Zaluga,
 • Senad Đečević (16), iz Bara,
 • Muhedin Hanić (27), iz Prijepolja,
 • Rifet Husović (26), iz Bijelog Polja,
 • Nijazim Kajević (30), iz Prijepolja,
 • Esad Kapetanović (19), iz Bijelog Polja,
 • Iljaz Ličina (43), iz Bijelog Polja,
 • Fikret Memović (40), iz Prijepolja,
 • Safet Preljević (22), iz Prijepolja,
 • Jusuf Rastoder (45), iz Podgorice,
 • Šećo Softić (48), iz Bijelog Polja,
 • Džafer Topuzović (55), iz Prijepolja,
 • Fevzija Zeković (54), iz Prijepolja,
 • Halil Zupčević (49), izbeglica iz Trebinja,
 • Zvjezdan Zuličić (23), izbeglica iz Sarajeva,
 • Neidentifikovani čovjek iz Sjenice.

Inače, za ovaj zločin vođen je i postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine.

 

klix.ba