Konferenciji prisustvovali i predstavnici BPK Goražde

Foto:bpk.gov.ba

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Edin Ćulov i ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bojan Krunić, prisustvovali su danas 2. Međunarodnoj konferenciji o energetskoj efikasnosti u javnim zgradama pod nazivom “Značaj implementacije Strategije obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine do 2050″održanoj u Sarajevu u organizaciji  Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Događaj je okupio sve ključne aktere u oblasti energetske efikasnosti u BiH, uključujući javni sektor, kreatore politika na svim razinama vlasti, naučno-akademsku zajednicu, međunarodne organizacije, finansijske institucije, konsultante, projektante i predstavnike građevinskih kompanija, s ciljem promoviranja razvojnih benefita Strategije obnove.

Učesnicima konferencije prezentiran je nacrt dokumenta “Strategija obnove zgrada u FBiH do 2050.” kao prvi korak prema transformaciji sektora zgradarstva u energetski visokoefikasan, dekarboniziran i održiv sektor, sa primarnom funkcijom zaštite zdravlja i poboljšanja kvalitete života svih građana, i njihovog ekonomskog prosperiteta.

Foto:bpk.gov.ba

U uvodnom obraćanju, ministar Nedić ukazao je na činjenicu da javni sektor treba biti predvodnik energetske obnove u FBiH i da to načelo Federalno ministarstvo prostornog uređenja uspješno slijedi od 2011. godine, kroz energetsku obnovu 460 javnih zgrada u FBiH, ukupne investicijske vrijednosti od 55,2 miliona eura.

Istaknuo je opredjeljenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja za dekarbonizaciju sektora zgradarstva kroz poboljšanje energetske efikasnosti javnih zgrada, koje se potvrđuje dugogodišnjom saradnjom sa finansijskim institucijama i organizacijama poput Svjetske banke, KfW, UNDP i GIZ, uz čiju podršku su implementirani brojni projekti energetske efikasnosti u BiH. Potvrdio je i da se suradnja sa KfW- om i Zelenim klimatskim fondom (GCF) nastavlja te da je ministarstvo otvoreno za suradnju i sa drugim partnerima na novim projektima obnove javnih zgrada.

Foto:bpk.gov.ba

Premijer FBiH Nermin Nikšić naglasio je da je proces obnove zgrada i ispunjavanje strateškog cilja moguće ostvariti uz pomoć dugoročnih i održivih mehanizmima finansiranja javnog i privatnog sektora, te da je obaveza Vlade FBiH, resornih ministarstava i institucija pružiti podršku u kreiranju ambijenta i stvaranju preduvjeta za povoljniju investicijsku klimu za implementaciju investicija definiranih u okviru Strategije obnove.

bpk.gov.ba