Riječ po riječ 8 2 2024 Gošće: doktorice Vildana Raščić, Hajrija Pleh i Medina Bičo