MUP BPK i Uprava policije učinili mnogo na unapređenju uslova rada i poboljšanju sigurnosti

Ministar unutrašnjih poslova Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Nusret Hubjer, komesar policije Damir Bogunić i premiejr BPK Goražde Edin Ćulov na današnjoj pres – konferenciji predstavili su rezultate rada na unapređenju sigurnosti u ovom kantonu, s akcentom na materijalno-tehničke uslove, obezbjeđenje opreme i ljudstva te poboljšanje uvjeta rada policijskih službenika,
Naglašeno je da je od početka godine Vlada BPK za potrebe Uprave policije izdvojila oko 930.000 KM što je, kako je istaknuto,  najznačajnije ulaganje u policijske snage od osnivanja MUP-a
Resorni ministar Nusret Hubjer naglasio je da su ulaganja izvršena u infrastrukturne projekte, opremu i materijalno-tehnička sredstva za Upravu policije
„ Izvršena je nabavka šest novih vozila u vrijednosti od oko 230.000 KM, obezbjeđena sredstva u iznosu od oko 360.000 KM za sanaciju, rekonstrukciju i uređenje objekta u krugu bivše kasarne Goražde I, kojeg je Vlada Kantona dala na korištenje Jedinici za podršku za koju je u toku i nabavka ronilačke i alpinističke opreme te čamca i drona“ – precizirao je Hubjer.
Dodao je da je značajna oprema nabavljena i za potrebe Sektora kriminalističke policije te uniformisane policije. Po riječima Hubjera, uz opremu značajna sredstva uložena su i u sanaciju i tehničku zaštitu službenih objekata.
„ U toku je nabavka oklopnih vozila u ukupnoj vrijednosti od 3.000.000,00 KM.  Privodi se kraju prva faza postavljanja videonadzora javnih površina i raskrsnica na području BPK-a Goražde u iznosu od oko 100.000 KM, dok je završena ugradnja i isporuka hardverskoh dijela sistema po lokacijama, te je u toku  testna faza provjere funkcionalnosti softvera i obuka osoblja -naveo je Hubjer dodajući da je značajna oprema obezbjeđena i putem donacija ministarstava i  institucija iz drugih kantona, kao i sa federalnog nivoa.
„Mi ćemo nastaviti istim i većim intenzitetom i ono što je naš najveći ponos je prijem novih policijskih službenika po načelu transparentnosti, zakonitosti i efikasnosti, a naš 21 kadet među najboljima su na Policijskoj akademiji. Takođe, u toku je procedura za prijem još 30 policijskih službenika što će biti od velikog značaja za MUP BPK „ – kazao je Hubjer.
Komesar policije Damir Bogunić uputio je riječi zahvalnosti Vladi BPK Goražde koja, kako je kazao, nastoji udovoljiti svim potrebama Uprave policije
„ Sve će to doprinijeti  lakšem radu Uprave policije i sve što radimo to činimo uz podršku Vlade. Naš najveći projekat  je skori početak rekonstrukcije objekta za Jedinicu za podršku koja će prvi put biti zmješten iz matične zgrade“ – kazao je Bogunić.
 Premijer BPK Goražde  Edin Ćulov najavio je nastavak podrške MUP-u i Upravi policije
„ Svakim danom poboljšavamo efikasnost policije i sigurnost svih građana BPK i prepoznali smo sve ove projekte. Radimo na poboljšanju ljudsiih resursa, materijalno – tehničkih sredstava a sve u cilju poboljšanja bezbjednosti građana BPK. Siguran sa da ćemo sa ovim ljudima postići najviše čemu svjedoče i  transparentni konkursi gdje niko nema zamjerki, na zadovoljstvo svih nas i nastavit ćemo podržavati sve ove projekte“ – kazao je Ćulov.