Gdje je zapelo kod nabavke jedinstvenih policijskih uniformi? Katica se obratio višim nivoima vlasti

FOTO:klix

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica uputio je poziv državnim organima Bosne i Hercegovine da pojednostave procedure za nabavku policijskih uniformi.Katica se pozvao na sastanak održan u maju ove godine, a na kojem su federalni ministar unutrašnjih poslova i kantonalni ministri unutrašnjih poslova donijeli zaključak da zatraže od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da u najkraćem roku izmijene Pravilnik o postupku dodjele ugovora u oblasti odbrane i sigurnosti.

Navedeno je zatraženo zbog evidentnih poteškoća sa kojima se susreću policijski organi u FBiH u postupku nabavki policijskih uniformi.

Ministar Katica je podsjetio da već godinama unazad MUP Kantona Sarajevo osigurava sredstva u budžetu za nabavku uniformi, ali da i dalje postoje opstrukcije zbog kojih policijski službenici koriste stare i iznošene uniforme.

“Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo prva je pokrenula nabavku policijskih uniformi još u novembru prošle godine, odmah nakon usvajanja federalne uredbe o jedinstvenim policijskim uniformama. 14 žalbi na postupak nabavke je pristiglo! I, ne samo nama u Kantonu Sarajevo, nego i svim ostalim kantonima! Imamo tzv. profesionalne žalitelje i obarače tendera kojima se država treba ozbiljno pozabaviti, a volio bih i kada bismo u medijima više čitali o tome ko ulaže žalbe i opstruira nabavke”, kazao je ministar Katica i dodao:

“Održali smo sastanak na nivou cijele FBiH, a FMUP uputio je zahtjev prema Vijeću ministara BiH u kojem tražimo izmjene Pravilnika o postupcima dodjele ugovora u oblasti odbrane i sigurnosti, tj. da se nabavka uniformi izuzme iz postupka javnih nabavki! Ovo je problem da kojim se suočavaju gotovi svi kantoni u FBiH i jedinstveni smo u stavu da bez podrške viših nivoa vlasti i iznalaženja zajedničkog rješenja, nabavke uniformi ne mogu biti provedene. Dakle, neka nam država pomogne i olakša nabavku uniformi za naše policajace i mi ćemo ih nabaviti ODMAH”, poručio je ministar Katica.